Нашите партньори


Нашата философия и мото „...С поглед към бъдещето“ Ни мотивира да се адаптираме
гъвкаво и своевременно към нуждите на пазара от квалифицирана и адекватна помощ.
Следвайки тези принципи, Ние работим с водещи световни производители на надеждни и модерни медицински продукти.
Наши дългогодишни партньори са Националната здравноосигурителна каса,
над 780 аптеки и над 150 болнични заведения със сключени договори по ЗОП в цялата страна.
Тясно си сътрудничим с медицински центрове, лаборатории и неправителствени организации
в името на повишаване качеството на живот на българските пациенти. Съвместно с нашите
чуждестранни и български партньори, организираме сертфикационни семинари и обучения,
запознаващи нашите специалисти с иновативни и професионални технологии, навлизащи в световен мащаб.

 

 


Content
LivedaMed2000