Стерилен, резорбируем хемостат - Curacel® high density


Curacel® high density е резорбируем хемостат с висока плътност, изработен от оксидирана регенерирана целулоза.

Предимства:
-Хемостаза за 3-4 минути.
-Пълна резорбция за 7-14 дни.
-Може да се реже, без да се брида.
-Гъстотата на мрежата, позволява зашиване и лапароскопски достъп.
-За дифузни органни кървения.
-При трансплантации.

Размери:
-26 x 26 мм
-50 x 75 мм
-76 x 102 мм
-152 x 229 мм

 


Content
LivedaMed2000