Стерилен, резорбируем хемостат - Curaspon®


Curaspon ®  е стерилна абсорбираща желатинова гъба с хемостатичен ефект, подходящ за контрол на кървенето.

Гъбата осигурява хемостаза при хирургични процедури за контролиране на капилярно, венозно и малки артериални кръвоизливи.

Предимства:
-Хемостаза в рамките на 2 - 4 минути
-Пълна резорбция за 4 седмици
-Втечнява се в рамките на 2 - 5 дни в контакт с лигавицата
-Абсорбира 35 пъти собственото си тегло в кръв и течности
-рН-неутрален
-100% биоразградим
-Може да се използва суха или импрегнирана
-Съвместим с фармацевтични продукти
-Предлага се като гъба и прах

Размери:
-80 x 50 x 10 мм
-60 x 20 x 7 мм
-80 x 50 x 1 мм
- 30 x 80 мм
-1 грам
-10 x 10 x 10 мм
-15 x 15 x 10 мм
-10 x 10 x 10 мм
-40 x 10 x 10 мм
-50 x 10 x 10 мм
-125 x 80 x 10 мм
-200 x 70 x 0,5 мм


Content
LivedaMed2000