Колан за стома


Коланът за стома е изработен от многолентов ластичен текстил с отвор за коло - или илиостомна торбичка.
Поясът се употребява с цел предотвратяване на появата на херния около стомата и при наличие на такава с неголеми размери. Диаметърът на отвора е подходящ за всички налични на пазара коло - или илеостомни торбички.

Указания за поставяне:
Измерете обиколката на талията си и изберете подходящия за вас размер.
Прикрепете коло или илеостомната торбичка към стомата, промушете торбичката през отвора на пояса без да я притиска и деформира. Залепете пояса с леко пристягане.

Размери:
- S 76-82см
- M 83-91см
- L 92-99см
- XL 100-107см
- XXL 116-123см

 


Content
LivedaMed2000