Хирургически Конци


BICRIL-Синтетичен, мултифиламентен, резорбируем конец от полигликолова киселина. Срок на резорбция до 90дни. Покритие от поликапролактон и калциев стеарат.
Еквивалент на: BBraun-Safil, Ethicon-Vicryl

BICRIL RAPID-Синтетичен, мултифиламентен, бързо резорбируем конец от полигликолова киселина. Покритие от поликапролактон и калциев стеарат.
Еквивалент на: BBraun-Safil Quick, Ethicon-Vicryl Rapid

PDOX-Синтетичен, монофиламентен резорбируем конец от полидиоксанон. Бавно резорбируем.
Еквивалент на: BBraun-MonoPlus, Ethicon-PDS||

MONOX-Синтетичен, монофиламентен, резорбируем конец. Състав от 75% полигликолид и 25% ка-пролактон.Срок на резорбция до 120дни
Еквивалент на: BBraun-Monosyn, Ethicon-Monocryl

NYLON MONO-Синтетичен, монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид- найлон 6.6
Еквивалент на: BBraun-Dafilon, Ethicon-Ethilon

NYLON MULTI-Синтетичен, мултифиламентен нерезорбируем конец от полиамид- найлон 6.6
Еквивалент на: Ethicon-Nurolon

BIOPRO-Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен.
Еквивалент на: BBraun-Premilene, Ethicon-Prolene

BIOSTER-Синтетичен, мултифиламентен нерезорбируем конец от полиестер. Восъчно или силиконово покритие.
Еквивалент на: BBraun-Dagrofil, Ethicon-Mersilene

BIOSILK-Несинтетичен (Биологичен) мултифиламентен нерезорбируем конец от коприна. Восъчно или силиконово покритие.
Еквивалент на: BBraun-Silkam, Ethicon-Silk

 


Content
LivedaMed2000