Еднократна монополярна ножица "Метценбаум"


РАЗМЕРИ:
-5/330 мм
-5/440 мм за Бариатрична хирургия


Content
LivedaMed2000