Хирургически инструментариум

Ръководени от мисията за оптимизиране грижата за пациента ние осигуряваме хирургически инструментариум и консумативи, чрез които предоставяме пълна услуга на пациента и адекватно съдействие на медицинските специалисти, при хирургически интервенции.

Работим с утвърдени компании от Европейския съюз, чиито продукти се използват в болнични заведения в цяла Европа, САЩ, Япония, Австралия, Аржентина, Бразилия и др.

Ние Ви прадлагаме:

  • многократен инструментариум за обща хирургия, гинекология, урология, кардио хирургия, неврология, ортопедия
  • инструменти за лапароскопска хирургия(граспери, дисектори, моно- и биполярни инструменти и др)
  • титаниеви и полимерни клипси за лигиране на съдове и апликатори за ендоскопска хирургия
  • шевен материал (резурбируеми и нерезурбируеми, монофиламентни и полифиламентни конци)
  • импланти за коремна хирургия (2D и 3D платна) и механични ушиватели към тях, импланти за стрес-инконтиненция и пролапс, импланти с титаниево-оксиден слой
  • еднократни кръгли ушиватели(включително такива с чупеща се глава), линейни ушиватели и резачи, хемороидални ушиватели
  • игли за биопсия на меки тъкани
  • поддържащи пояси за коремна херния, пояси за стомирани
  • готови набори за херниопластика, холецистектомия, торакоцентеза, колоноскопия и др.
Content
LivedaMed2000