Еднократен биполярен дисектор "Мериленд"


Биполярният дисектор "Мериленд" редуцира латералното топлинно разпространение и увреждане значително по-малко тъканите.

РАЗМЕРИ:
-5/330 мм Без заключване

 


Content
LivedaMed2000