Придържащ колан за конвексна илео и коло торба


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Придържащият колан служи за допълнителна сигурност и прикрепяне на конвексната торба.

УПОТРЕБА:
Коланът се закопчава за конвексната илео или коло торба и се поставя около тялото.

ПРЕДИМСТВА:
Допълнителна сигурност за прикрепената към тялото торба.

Код по НЗОК YF468
Размер - 100 см
МКБ  Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 - Група ІІ

За Ваше улеснение, може да заявите 3-месечна рецепта при своя Общо Практикуващ лекар .

Може да се комбинира с всеки вид торбичка до лимитираната сума на НЗОК според кода на заболяването


Рецептурни бланки се издават от хирург, уролог
или ОПЛ (след консултация със съответния специалист), съгласно указанията по прилагане на списъка.


Content
LivedaMed2000