Еднокомпонентна уро торба с алое вера


Размер 13мм-70мм
Код по НЗОК YF516
МКБ  Z43.5, Z43.6 - Група ІІ

За Ваше улеснение, може да заявите 3-месечна рецепта при своя Общо Практикуващ лекар .

Еднокомпонентна система - НЗОК заплаща
индивидуалната за всеки ЗОЛ комбинация от изделия
на стойност до 206.40 лв. за период от 1 месец, за една стома


Рецептурни бланки се издават от хирург, уролог
или ОПЛ (след консултация със съответния специалист), съгласно указанията по прилагане на списъка.


Content
LivedaMed2000